BOTANIČAR IVO HORVAT (1897. – 1963.), RAD NA BOTANIČKOM ZAVODU VETERINARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  • Ksenija Vlahović Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb
  • Maja Popović
  • Daniel Špoljarić
Keywords: Ivo Horvat, botaničar, Veterinarski fakultet, Zagreb

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.19.1.8

Prof. dr. sc. Ivo Horvat, poznati hrvatski znanstvenik i botaničar međunarodnog ugleda, rođen je u Čazmi 7. listopada 1897. Iz njegove neprocjenjive znanstvene i nastavne baštine za ovu je prigodu izdvojen tek malen dio posvećen razdoblju od 11. lipnja 1947. do 23. travnja 1963. u kojem je prof. Horvat radio i boravio na Zavodu za botaniku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Djelovao je u širokom području prirodnih i biomedicinskih veterinarskih znanosti: od sistematske botanike, ekologije i očuvanja okoliša do proučavanja filogenije, florističkih i vegetacijskih istraživanja, uključujući vegetacijsko kartiranje te znanstveno-organizacijski rad. Slijedom bibliografskih i arhivskih izvora originalnih dokumenata, dani podaci kratki su prikaz doprinosa prof. Horvata fitocenološkom radu te pregled znanstvene i obrazovne baštine s naglaskom na godine provedene na Veterinarskom fakultetu.

Published
2021-06-17