ZAVOD PRIJE ZAVODA

KAKO JE OSNOVAN ZAVOD ZA PATOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  • Marko Kolić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Sven Seiwerth
  • Lovorka Batelja Vuletić
Keywords: Zavod za patologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, patologija, Hrvatska

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.20.2.1

 

Autorima rada cilj je prikazati osnutak Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu se analiziraju prve godine Zavoda za patologiju, odnosno razdoblje od 1918. do 1922. Naglasak je na izgradnji Zavoda i poteškoćama na koje se pritom nailazilo. U tekstu će biti govora i o osobama koje su bile ključne za pokretanje Zavoda za patologiju. U literaturi se do sada uglavnom navodilo kako je ključna osoba za pokretanje Zavoda za patologiju bio Sergej Saltykow, patolog ruskog podrijetla. Iako je Saltykowljeva uloga neupitna, cilj je rada prikazati još neke koji su u većoj ili manjoj mjeri pridonijeli osnutku Zavoda. Tako će ovdje više riječi biti o Vaclavu Neumannu, Đorđu Joanoviću, Walteru Berlingeru i drugima. Dan je i kraći kontekst s naglaskom na osnutak Medicinskog fakulteta i patologiju u Zagrebu prije osnutka Zavoda za patologiju. Svakako treba istaknuti Prosekturu javnih zdravstvenih zavoda grada Zagreba i zemaljskog zavoda u Stenjevcu te Ljudevita Juraka kao prvog predstojnika. Prosektura je imala ključnu ulogu za razvoj sudske medicine i patologije u Hrvatskoj. Osim dostupne literature, rad je većim dijelom napisan na temelju arhivske građe koja se pretežno nalazi u arhivu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Published
2022-12-12