Svetci zaštitnici protiv epidemija kuge – analiza primjera iz sakralnih baština Rijeke i Osijeka

  • Bruno Atalić
Keywords: Rijeka, Osijek, epidemija kuge, Hrvatska, Habsburška Monarhija, svetci zaštitnici

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.17.2.2

Epidemije kuge su u kolektivnoj svijesti do današnjih dana ostale zapamćene kao najsmrtonosnije. Zbog toga ne iznenađuje što tijekom povijesti odgovori na njih nisu bili samo medicinske već i religijske prirode. U ovoj se studiji nastoje iščitati kroz kultove svetaca zaštitnika protiv epidemija kuge koji su se razvili u dva hrvatska grada komparabilne veličine, Rijeci i Osijeku, ali dijametralno suprotnih zemljopisnih položaja te u skladu s time i prilično različitih povijesnih razvoja. S jedne strane, nastojat će se prikazati što iscrpniji pregled razvoja kultova različitih svetaca prisutnih u tim gradovima. S druge strane, na temelju njihovih prikaza u sakralnim baštinama tih gradova nastojat će se rasvijetliti širi kontekst vremena i prostora u kojima su se razvijali. Pritom će osobita pozornost biti posvećena njihovim medicinskim konotacijama.

Published
2019-12-18