VELIKA POLJIČKA LJEKARUŠA

BRATULIĆEVA LJEKARUŠA

  • Nikola Kujundžić
Keywords: Bratulićeva ljekaruša, zbirke recepata, narodna medicina, 18. stoljeće, Poljica, Hrvatska

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.18.1.5

U ovom radu prikazana je ljekaruša napisana u 18. stoljeću na području Poljica. Budući da se sačuvala i nalazi se u vlasništvu Josipa Bratulića, filologa, povjesničara književnosti i bibliofila, autor ovog rada predlaže da se nazove Velika poljička (Bratulićeva) ljekaruša. Ljekaruša se sastoji od 288 nepaginiranih stranica ispisanih rukom istog autora, crnom tintom. Napisana je latinicom hrvatskim jezikom. Dobro je očuvana, tek manji dio je nečitak. Sadrži više od 1100 recepata i po tome se može ubrojiti među velike ljekaruše. Većina recepata odnosi se na liječenje ljudi, manji dio na liječenje životinja, a samo nekoliko recepata su savjeti za domaćinstvo. Bogatstvom sadržaja izričaja i naputaka za liječenje nadovezuje se na niz sličnih rukopisa koji čine dragocjeni segment hrvatske medicinske, farmaceutske i kulturne baštine.

Published
2020-06-29