NARODNA MEDICINA U LIJEČENJU OČNIH BOLESTI U DALMACIJI U 19. STOLJEĆU

  • Milan Ivanišević Department of Ophthalmology, University Hospital of Split
Keywords: narodna medicina, očne bolesti, Dalmacija, 19. stoljeće

Abstract

https://doi.org/10.31952/amha.21.1.8

Narodna ili pučka medicina tradicionalna je medicinska praksa u općoj populaciji, posebno ruralnoj. U narodnoj medicini koristili su se biljni lijekovi, kao i ljudske i životinjske supstan- cije te minerali. U liječenju očnih bolesti najčešće su se upotrebljavali lijekovi biljnog podri- jetla – kamilica, vidac i rosopas, zatim lijekovi ljudskog i životinjskog podrijetla – majčino mlijeko, slina, med, životinjska žuč, a od minerala bakreni sulfat. Malo je literature koja govori o narodnom liječenju očnih bolesti. Cilj je ovog rada prikazati kako su se u narodnoj medicini liječile očne bolesti u Dalmaciji u 19. stoljeću. Nastojalo se objasniti i razloge takva empirijskog liječenja koje se prenosilo s koljena na koljeno. Krajem 19., a osobito početkom 20. stoljeća u Dalmaciji, ali i u cijeloj Hrvatskoj, najprije u velikim gradovima, razvila se moderna i znanstvena oftalmologija. Tako je postupno narodna medicina u liječenju očnih bolesti sve više padala u zaborav.

 

Published
2023-07-18